Otwórz się na niesłyszących Klientów

USŁUGI

INFOLINIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

   Za pomocą wdrożonego komunikatora video, dostępnego na stronie www naszych Partnerów, osoba niesłysząca ma możliwość kontaktu z tłumaczem języka migowego migtel.pl. Za jego pośrednictwem łączy się z numerem naszego Partnera i w ten sposób korzystając z tłumaczenia online zamawia wizytę u lekarza, taksówkę, załatwia sprawę w rzędzie czy też łączy się z infolinią banku, operatora i innych instytucji.

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W PUNKTACH USŁUGOWYCH

   Osoba niesłysząca odwiedzająca oznaczony miejsce naszych Partnerów takich jak punkty usługowe, sklepy, ośrodki zdrowia, urzędy i inne, z pomocą pracownika punktu nawiązuje połączenie video z tłumaczem serwisu migtel.pl. Odbywa się to za pomocą aplikacji dostępnej na komputerze lub tablecie podłączonego do sieci.
Tłumacz języka migowego z serwisu migtel.pl podczas połączenia video z uczestnictwem osoby niesłyszącej przekazuje informacje osobie w punkcie usługowym lub urzędzie i w razie koniczności dokonuje pełnego tłumaczenia pomiędzy osobami.

Jak to działa?

INFOLINIA

   Osoba niesłysząca znajduje na stronie organizacji lub kontrahenta biznesowego link do komunikatora wideo zintegrowanego z serwisem migtel.pl (bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji)

   Dokonuje połącznia z centrum telefonicznym migtel.pl i za pomocą połącznia wideo przekazuje w języku migowym sprawę którą chce załatwić jak np. rezerwacja wizyty, zgłoszenie awarii prądu, zamówienie usługi, uzyskanie informacji w urzędzie i wiele innych.

   Tłumacz osoby niesłyszącej z migtel.pl dokonuje standardowego połączenia telefonicznego na numer infolinii odpowiedniej firmy czy instytucji i przekazuje informacje uzyskane od osoby niesłyszącej

   Osoba kontaktowa lub konsultant telefoniczny odpowiada na pytania, przyjmuje zgłoszenie od klienta lub w razie potrzeby zadanie dodatkowych pytań nawiązuje rozmowę z osobą niesłyszącą za pośrednictwem konsultanta migtel.pl

Wizyta osobista

   Osoba niesłysząca odwiedza specjalnie oznaczony punkt usługowy, sklep, jednostkę zdrowia czy urząd

   Pracownik sklepu, punktu usługowego, urzędu za pomocą aplikacji video nawiązuje połączenie z tłumaczem serwisu migtel.pl. Usługa jest dostępna z każdego podłączonego do sieci komputera lub za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji mobilnej.

   Tłumacz języka migowego z migtel.pl podczas połączenia video z uczestnictwem osoby niesłyszącej przekazuje informacje osobie z punktu usługowego, sklepu, urzędu, w razie konieczności dokonuje pełnego tłumaczenia pomiędzy osobami zainteresowanymi

Korzyści dla Partnerów

KORZYŚCI

   Zwiększenie potencjału klientów poprzez dostosowanie kanałów kontaktu dla osób niesłyszących i niedosłyszących (kanał wideo, obsługa infolinii dla osób niesłyszących, także w punktach obsługi, sprzedaży lub urzędach)

   Pozytywny wizerunek firmy, jako otwartej na potrzeby osób niepełnosprawnych,

   Aktywna promocja firmywśród społeczności osób niesłyszących w Polsce

   Spełnienie wymogów ustawowych wypełniających obowiązki Karty Praw Osób Niepełnosprawnych


KONTAKT